logo aplikacji mobilnej WT budynków Aplikacja WT budynków już dostępna
smartfon z systemem Android z uruchomioną aplikacją WT budynków smartfon z systemem iOS z uruchomioną aplikacją WT budynków
 • Pierwsza polska aplikacja zawierająca tekst jednolity rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowaniew dwóch wersjach:

  WT2013: WT po nowelizacji z 5 lipca 2013 r. stan prawny na dzień 1 stycznia 2014 r.

  WT2012: WT po nowelizacji z 6 listopada 2012 r. stan prawny na dzień 23 lutego 2013 r.
 • Pozostawienie poprzedniej wersji tekstu jednolitego (WT2012) uwzględnia konieczność stosowania dotychczasowych przepisów, jeśli przed 1 stycznia 2014 r.:

  1. Został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego,
  2. Zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonywania robót budowlanych, w przypadku gdy nie jest wymagane pozwolenie na budowę,
  3. Została wydania decyzja o pozwoleniu na budowę lub odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego.
 • Tekst jednolity został opracowany przez Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki w oparciu o zasady techniki legislacyjnej dotyczące redagowania tekstów prawnych i zawiera m.in. przypisy odnoszące się do dat wejścia w życie poszczególnych zmian przepisów.
  W celu ułatwienia korzystania z nowego tekstu jednolitego, w spisie treści WT2013 wprowadzona została informacja o zmienionych brzmieniach przepisów w danym dziale/rozdziale.
 • Aplikacja posiada następujące funkcjonalności:

  • czytanie przepisów w trybie offline,
  • czytelny spis treści,
  • przeglądanie przepisów w podziale na działy i rozdziały,
  • proste wyszukiwanie pojęć zawartych w przepisach (na poziomie działów i rozdziałów),
  • zaznaczanie i kopiowanie wybranego fragmentu tekstu,
  • możliwość zgłoszenia do SNB problemów związanych ze stosowaniem przepisów WT.
POBIERZ
ZA DARMO
Aplikacja powstała z inicjatywy
Stowarzyszenia Nowoczesne Budynki
Zapraszamy do odwiedzenia:
/ magazyn Warunki Techniczne.PL
/ www.snb.org.pl
/ www.warunkitechniczne.pl
/ www.prekonsultacje.pl